WiFi

Vil du sikre dig, at du ikke blot investerer i ”en ekstra boks”, men investerer smartest og får dermed mest WiFi for dine pengene? Start med en WiFi analyse.

Skal vi ringe dig op?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring op
Samtykke til kommunkation og opbevaring af data. Læs mere her. *

MANGE ÅRS ERFARING

Adgangen til WiFi eller nærmere manglende adgang og dækning er vital i mange sammenhænge.

Oplever du, at jeres WiFi er ustabilt eller ikke fungerer optimalt i alle hjørner af jeres lokaler?

Vi har udstyret, der kan sikre dig, at du ikke blot investerer i ”en ekstra boks”, men investerer smartest og får dermed mest WiFi for dine pengene.

Vores tilgang til WiFi er at analysere rummet, så designet vil tage højde for

 • Bygningens materialer – der er stor forskel på beton og glasvægge eksempelvis
 • Forstyrrende elementer i indretningen
 • Antal samtidige brugere og hvilken ydelse de forventes at kunne få

Case: WiFi HINDHOLM PRIVATSKOLE

WIFI ANALYSE

En WiFi analyse indeholder

 

 • On-site Konsulentbesøg med WiFi-måleudstyr
 • Måling af signalstyrke og signaldækning af de enkelte lokaler/haller
 • Lokalisering af støjkilder
 • Opmærkning af optimal placering af Access Points i lokaler / lagerhaller på bygningstegning
 • Det korrekte antal af Access Points
 • WiFi-analyserapport inkl. Site Survey og konklusion

   

Cisco Meraki

 • Vi tilbyder Cisco Meraki cloud baseret WiFi, der ud over den velkendte høje kvalitet på Cisco udstyr også er kendetegnende ved at være nemmere at administrere og vedligeholde via skyen.
 • Det hele konfigureres og overvåges via et centraliseret cloud administrationsinterface med automatiske opdateringer. Alt i alt en lækker indpakning for både hardware og software.

Ronni Povlsen

Specialist i WiFi

SPECIALIST I WIFI

Du er altid velkommen til at skrive direkte til Ronni vores WIFI specialist.