SQL Server 2022

MS SQL Server

SQL Server 2022

– Microsoft SQL Server 2022 bliver spækket med ny funktionalitet 

Microsoft har en ny SQL Server version på vej. Microsoft SQL Server 2022.  

Microsoft SQL Server er efterhånden 33 år gammel, ja, er det ikke lidt vildt at tænke på? 

Teknologisk er der naturligvis sket meget igennem tiden og det går kun stærkere end hidtil set.

Se vores SQL Talk:

Microsoft SQL Server 2022 i Public Preview 

Microsoft SQL Server er her august 2022 i den fase der kaldes: Public Preview. Dvs. den kan downloades, men endnu ikke meldt klar, ej heller priser og hvad der kommer med i hvilke versioner (standard og enterprise).

Fra SQL Server 2019 (den nyeste pt.) til SQL Server 2022 er der sket markante ændringer og i dette blogindlæg giver vi dig en kort overordnet introduktion til nogle af de væsentligste nyheder. 

Cloud first, også til dig der ikke er cloud ready 

Har du ikke en cloud-strategy, kan det måske virke som ”en rød klud” med ordene Cloud First. Uden tvivl, så er mange af de danske SQL Servere forsat On Prem (altså ikke i clouden), og det gælder også rigtigt mange af de miljøer vi hjælper med at drifte og overvåge.

Det skal nok nærmere ses som, at Microsoft har erkendt at langt fra alle SQL kunder her medio 2022 er Cloud ready med hele deres miljø, så de skal fortsat både servicere On Prem, Hybrid og Cloud installationer af Microsoft SQL.  

Med SQL Server 2022 tror vi på, at vi får den løsning der optimalt kan fungere i begge verdener.  

Læs iøvrigt mere om Azure SQL i vores indlæg – Azure SQL Introduktion og overblik.

Cloud connected 

Kan du med fordel have din On Prem SQL Server connected til Clouden?  

Måske du endnu ikke har stillet dig selv det tekniske spørgsmål, men vi oplever at IT-billedet hos mange af vores kunder er mere divergent end tidligere.  Det er ikke ENTEN On Prem ELLER Cloud, og det er ikke altid en ren Microsoft strategi. Der kan måske både være Oracle, Linux og Amazon involveret.  

Det at have et hybrid miljø, kan nu lettere håndteres med SQL Server 2022. Her får du nemt mulighed for at connecte og overskue systemer, data OG databaser på tværs af din egen installation (On Prem) og clouden. 

Nye muligheder for High Availability (HA) / Disaster Recovery (DR)

Med “Cloud Connected”, så menes der, at det nu er muligt, at lave failover/back/forth fra din SQL Server 2022 og Azure SQL DB Managed Instances ned til en On Prem SQL Server 2022.Du kan dermed bedre udnytte cloud teknologien i din sikkerhedsstrategi og design af dit setup. 

Sømløse analyser på tværs (Azure Synapse Analytics) 

Du vil med SQL Server 2022 kunne håndtere og analysere dine operationelle data mere optimalt, hvis din strategi er et hybrid setup. Så kan du operere med analyser på tværs af On Prem og Cloud miljøer med Azure Synapse Link. 

Azure Synapse Link forbinder til  Azure Synapse Analytics som er er en samlet ETL/Analytics/Report cloud løsning. Power Bi kan f.eks. bruge Azure Synapse Analytics som kilde. Men det skal understreges at der er tale om en samlet løsning, så hvis man går denne vej er det mere eller mindre “all in” på denne løsning. 

Microsoft har det med at skifte navne på produkter og Azure Synapse Analytics, hed tidligere SQL Datawarehouse. 

 

Microsoft SQL Server 2022_Systemtech SQL Specialister

Samlet datastyring (Purview integration) 

Kender du Microsoft Purview?  

Microsoft Purview er en løsning til samlet datastyring, der hjælper dig med at administrere og styre dine data ligeværdigt uanset hvor de bor:  On Prem , muliticloudmiljøer og SaaS-data (software som en service). Med SQL Server 2022, får du nu integration til Microsoft Purview, Data Insight, Data Catalog og Data Map hvilket giver dig et komplet overblik på tværs af dit hybride SQL miljø.

Det vil uden tvivl, gøre det lettere at administrere for dig. 

Fortsat fokus på sikkerhed, og nu med blockchain teknologi 

Microsoft SQL er over de seneste 10 år flere gange blevet kåret som den sikreste database. Der har været og er naturligt nok kontinuerligt fokus på at bevare sikkerheden høj omkring SQL Serveren og nu udvides dette i SQL Server 2022 bl.a. med blockchain teknologi med SQL Server Ledger.  

Der er flere blogindlæg på vej, bla. om Azure SQL, Power BI, Datawarehouse og Azure Synapse Analytics. 

Se video fra Microsoft: 
 Bringing the power of blockchain to Azure SQL Database and SQL Server with ledger | Data Exposed 

Begrebsforklaringer:

On Prem: Egentligt On Premise, fra den gang hvor ‘alle servere boede sammen i virksomhedens kælder’, i dag bruges det om servere, der IKKE er placeret i cloud, men på fysisk eller virtuelle maskiner enten hos kunden selv, eller fx en hoster.

Hybrid: En term der bruges om IT-miljøer der består af et mix af On Prem og Cloud placerede løsninger. 

Cloud First: Med cloud first begrebet, menes der, at funktionaliteten FØRST udvikles til Cloud (her Azure SQL) og så derfra til SQL Server 2022. 

Produkter nævnt:
Microsoft SQL Server 2022
Microsoft Azure SQL
Microsoft Azure Synapse Analytics
Microsoft Azure Synapse Link
Microsoft Purview
Microsoft SQL Server Ledger  

 Kilder: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/ledger/ledger-overview?view=sql-server-ver16  og www.TPC.org

Se hvilke kunder vi bl.a. hjælper med Microsoft SQL design, optimering, drift og overvågning,

DANSK WEBINAR | SQL TALK om SQL 2022 – Se replay her.

 

Blogindlæg der giver dig overblik over Azure SQL

 

Dorte Møller Systemtech

Dorte Møller

CCO / Kommerciel Chef

Er du i en lignende situation?

Sidder du og tænker, I står foran en lignende udfordring, så tøv ikke med at tage kontakt til Dorte for en uforpligtende indledende snak.